Контакти

Хотел "Вароша"

5500 Ловеч, България
пл. "Тодор Кирков" 36

Рецепция: +359 68 60 33 77
Резервации: +359 894 681 322
Управител: +359 896 730 802
E-mail: info@hotelvarosha.com

Ресторант "Драката"

Телефон: +359 68 60 40 20
Управител: +359 896 730 801

Банков превод

Райфайзен Банк България ЕАД
IBAN: BG28RZBB91551088034115
BIC: RZBBBGSF